PenHouse có 4 phòng ngủ 156m – 225m

PenHouse

+ diện tích: 156m – 225m

+ giá bán: 5 tỷ – 7 tỷ